Fabryka Pojazdów Szynowych„H. Cegielski” z Poznania zawarła porozumienie z Jastrzębską Spółką Węglową i PKP Cargo w sprawie komercyjnego wykorzystania wodoru w transporcie kolejowym.  

Spółka H. Cegielski – Fabryka Pojazdów Szynowych Sp. z o.o. przystępuje do ważnych innowacyjnych projektów jakim jest m.in. budowa lokomotyw napędzanych paliwem wodorowym. To ważny krok w kierunku ekologii, a innowacyjne działania związane z wykorzystaniem technologii wodorowej jako źródło zasilania dla lokomotyw to szansa rozwoju produktowego firmy.

Certyfikaty: